90 mūsų gimnazijos  I klasių mokinių dalyvauja projekte „IV IT kalbos“, kurį nuo 2022 m. sausio mėn. įgyvendina SĮ „Vilniaus planas“ kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir VšĮ „Vilniaus švietimo pažangos centras“. Mokiniams talkina informatikos mokytoja Vanda Šankinienė.

Projekte vadovaujamasi principu, kad mokyklose kiekvienas mokinys bus gerai įvaldęs bent tris kalbas: lietuvių (ar kitą gimtąją kalbą), užsienio kalbą ir informacinių technologijų kalbą.
IT kalba gali apimti keturias skirtingas sritis“:

  • kompiuterinės įrangos saugą (angl. Cyber and Hack);
  • įrenginių valdymą ir programavimą (angl. Robotics and Programming) iš pasirinktų programavimo kalbų (pavyzdžiui,  Python ir Delphi ar kitų);
  • produktų dizainą kaip vaizdą, garsą, piešimą, kūrimą (angl. Media and NFT Design);
  • elektroninį sportą (angl. E-sport), tai  žaidimas ir/ar jų kūrimas.

Taigi, šiam projektui pasibaigus, mokiniai bus įvaldę keturias IT kalbas. Taps atsakingesni, atsargesni ir saugesni.