Rinktis šią kryptį siūlome mokiniams, kurie domisi matematika, jos atradimais,
mėgsta spręsti įdomius matematinius uždavinius ir nori dalyvauti įvairiuose matematiniuose
konkursuose bei olimpiadose.
Mokiniai, pasirinkę matematinę kryptį, per ketverius metus:
● mokysis pagal bendrojo ugdymo matematikos programą, tačiau daugiau dėmesio bus
skiriama sudėtingesnių uždavinių sprendimui; taikys matematines
žinias nestandartinėse situacijose;
● I, III ir IV
klasėse papildomai bus skirtas privalomas matematikos modulis, skirtas
matematikos žinių gilinimui;
dalyvaus matematikos olimpiadose ir konkursuose;
lankysis VU matematikos ir informatikos fakultete, LR Statistikos departamente;
I klasėje pasirinks ir II klasėje atliks projektinį darbą. Rekomenduojama
rinktis matematikos, informatikos ar fizikos projektinį darbą arba integruotą bet kurios
šios mokslo srities darbą su kitais mokomaisiais dalykais.