Jaunojo kariūno – lyderio programa vyks Gimnazijai bendradarbiaujant su Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademija (LKA), kurioje gimnazistams vyks pilietiškumo, dorinio ir fizinio ugdymo,
lyderystės užsiėmimai.
• Pasirinkusiems JKL programą, pilietiškumo, fizinio ugdymo, dorinio ugdymo užsiėmimai
gimnazijoje nevyks – šie dalykai bus vedami Lietuvos karo akademijoje.
• Papildomai LKA gimnazistai gaus lyderystės, pirmosios med. pagalbos, topografijos, taktikos
pagrindų, šaudybos, ir rikiuotės pradinių įgūdžių.
• Planuojami užsiėmimai LKA vyks du kartus per savaitę (planuojama antradieniais ir
ketvirtadieniais, iš viso 7 val. per savaitę). Gimnazijoje vykstančių užsiėmimų laikas
sutrumpės 4 val. per savaitę.
Eil. nr. I Kursas (I gimnazijos klasė)

Eil. Nr. I Kursas (I gimnazijos klasė)
1. Mokslo savaičių kiekis per metus 37 savaitės
2. Formalųjį švietimą papildantis ugdymas Pilietinis ugdymas 1val.x sav., iš viso 37 val. per metus
3. Dorinis ugdymas 1val.x sav., iš viso 37 val. per metus
4. Fizinis ugdymas 2val. xsav.,iš viso 74 val. per metus
5. Lyderyst4s pagrindai 3 val. x sav. , iš viso 111 val. per metus
Užsiėmimų metu:
• lavinsime gebėjimus, kurie yra svarbūs tampant pasitikinčia savimi asmenybe.
• daug kalbėsime apie lyderystės sampratą ir ugdysime svarbiausias lyderio savybes.
• mokysime skaityti žemėlapį ir nustatyti savo buvimo vietą, nepasimesti sudėtingose
situacijose, suteikti pirmąją med. pagalbą;
• daug dėmesio skirsime fiziniam aktyvumui ir vidiniam tobulėjimi.