Administracija

# Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Pareigos Pastabos
1 Edmundas Grigaliūnas matematika II–oji vadybinė direktorius

2018 m. metinė veiklos ataskaita

2019 m. metinė veiklos ataskaita

2020 m. metinė veiklos ataskaita

2021 m. metinė veiklos ataskaita

2022 m. metinė veiklos ataskaita

2023 m. metinė veiklos ataskaita

2 Danutė Okunienė chemija II–oji vadybinė direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
3 Daiva Zaveckienė neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja  
4 Virginija Jasienė lietuvių k. II–oji vadybinė humanitarinio ir menų ugdymo skyriaus vedėja
5 Aida Mikalauskienė matematika II–oji vadybinė tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų ir kūno kultūros ugdymo skyriaus vedėja