Administracija

c

# Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Pareigos Pastabos
1 Edmundas Grigaliūnas matematika II–oji vadybinė direktorius

2018 m. metinė veiklos ataskaita

2019 m. metinė veiklos ataskaita

2020 m. metinė veiklos ataskaita

2021 m. metinė veiklos ataskaita

2 Danutė Okunienė chemija II–oji vadybinė direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
3 Daiva Zaveckienė neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja  
4 Virginija Jasienė lietuvių k. II–oji vadybinė humanitarinio ir menų ugdymo skyriaus vedėja
5 Aida Mikalauskienė matematika II–oji vadybinė tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų ir kūno kultūros ugdymo skyriaus vedėja