Laukiami mokiniai, kurie domisi lietuvių kalba ir literatūra, visuotine literatūra,
kultūra, yra motyvuoti daug dirbti ir dalyvauti tiriamojoje veikloje.
Mokiniai, pasirinkę humanitarinę kryptį, per dvejus metus:
● gilins lietuvių kalbos ir literatūros žinias, analizuos komunikaciją socialinėse medijose, susipažins ir analizuos visuotinės literatūros iškiliausių atstovų kūrinius, gilinsis į Lietuvos ir pasaulio kultūrą, mokysis kūrybinio rašymo;
● dalyvaus lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadose ir konkursuose;
● lankysis lietuvių kalbos ir literatūros mokslo įstaigose, bibliotekose, muziejuose, parodų salėse, kur bus organizuojamos integruotos veiklos;
● I klasėje pasirinks ir II klasėje atliks projektinį darbą. Rekomenduojama
rinktis lietuvių kalbos ir literatūros arba integruotą su šia sritimi projektinį darbą.