Sausio 13 d. gimnazijos bendruomenė dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. 8.00 valandą dešimčiai minučių languose uždegėme vienybės, atminimo ir pergalės žvakutės. Pirmos pamokos metu  vyko klasės valandėlės, skirtos Laisvės gynėjams atminti.  Šią dieną vyko ir integruotas istorijos ir technologijų pamokos ,, Dovana Lietuvai“. Jas vedė mokytojos Rasa Šilinskienė ir Vaida Galiūnienė .  Mes prisimename, kodėl esame laisvi.