Šiais mokslo metais Vilniaus Žirmūnų gimnazija dalyvauja projekte „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“, kurį įgyvendina asociacija „Kūrybinės jungtys“ bendradarbiaudama su Vilniaus miesto savivaldybe ir Vilniaus švietimo pažangos centru. Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ strategiją remia Lietuvos kultūros taryba.

Projektą sudaro Mokinių tyrinėjimo projektas (Ia klasė ir kuruojantys mokytojai) ir Mokytojų klubas.

Projektas „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“ – tęstinė programa, skirta atskleisti ir ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas, padėti mokykloms kurti aktualų, XXI amžiaus savastį atliepiantį ugdymo procesą, suteikti praktinę pagalbą sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius. „Tyrinėjimo menas“ siekia padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti prasmingą mokymosi procesą, kuris ugdo kūrybiškumą, mokyklos bendruomeniškumą.

2021 Projektas Tyrinėjimo menas
« 10 »