Paskutinę pavasario dieną gimnazijoje nuaidėjo Paskutinis skambutis! Ši šventė abiturientams simbolinė:  užvėrus mokyklos duris teks atverti kitas. Kokias – parodys laikas ir egzaminai.  Tačiau apie egzaminus gegužės trisdešimt pirmą dieną turbūt niekas negalvojo. Trečių klasių gimnazistai ir jų auklėtojai Paskutinio skambučio šventei ruošėsi jau išvakarėse: puošė mokyklą, vidinį kiemą… Rytas taip pat buvo įtemptas: vieni kartojosi žodžius,  kiti rūpinosi įvairiais logistiniais klausimais ir t.t. Netrukus, grojant mokyklos orkestrui, į vidinį mokyklos kiemą ėmė rinktis abiturientai. Juos pasveikino Prano Mašioto pradinės mokyklos mokiniai, vyko trečiokų, kviestų mokytojų ir klasių vadovų paskutinės pamokos, daug gražių pasirodymų abiturientų laukė ir aktų salėje. Dėkojame šventės organizatoriams ir linkime sėkmės mūsų abiturientams!