Kovo 20 dieną LR Seimo lankytojų centre aidėjo Žirmūnų gimnazijos mokinių šurmulys. Čia vyko II kl. mokinių kūrybinių darbų parodos „Architektūros parkas“ pristatymas. Tai integruotų  istorijos–technologijų  pamokų rezultatas.  Paroda skirta Lietuvos įstojimo į NATO ir į ES 20-mečiui paminėti.

Mokinių kūrybiniai darbai – tai pasaulio architektūros ir gamtos paminklų atspindys. Čia susijungė pasaulio istorija, kultūra, menas, gamtos stebuklai. Renginyje mokiniai  pasijuto  ne tik architektais, bet ir istorikais. Jie pristatė paminklo šalies istoriją, apibrėžė valstybių santykius su Lietuva, ES, NATO. Islandijos Garbės konsulas p. Dalius Radis priminė Lietuvos pirmuosius žingsnius į tarptautinį pripažinimą, M. Biržiškos gimnazijos mokinė Kotryną supažindino su Vengrijos keliu į NATO ir ES,  LR seimo narė Paulė Kuzmickienė priminė svarbiausią dalyką  –  tik mes patys esame savo valstybės architektai, tik nuo mūsų pačių priklauso, kokį pasaulį, kokią ateitį mes sukursim.

Parodos organizatorės – Žirmūnų gimnazijos mokytojos Vaida Gailiūnienė, Rasa Šilinskienė.