1. Pageidaujančių mokytis gimnazijoje mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuo 2024 m. kovo 1 iki kovo 31 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės elektroninėje prašymų registracijos sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/ ir el. paštu iš jų gauna prašymo registracijos numerį;
  2. Savivaldybės elektroninėje prašymų registracijos sistemoje parenka pirmumo kriterijus ir ten įkelia šiuos dokumentus:
    • mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro įvertinimus;
    • praėjusių (2022–2023 m. m. – 7 klasė)  ir iki 2024 m. kovo 31 d. įvykusių šių mokslo metų (2023–2024 m. m. – 8 klasė) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas.
  3. Prašymo ir kitų dokumentų atskirai gimnazijai teikti nereikia.

Atvirų durų diena organizuojama 2024 m. kovo 14 d. 15.00 val. ir 18.00 val.

Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimas vyks 2024 m. balandžio 17 d. 14.00 val.

Daugiau informacijos čia >>