Lapkričio 16 d. tolerancijos dienai skirtame susitikime buvo pristatytos geoOperos „Vitruvijaus žmogus“ ištraukos. Su mokiniais ir negalią turinčiais kūrėjais buvo nagrinėta,  kas gi yra tobulas žmogus. Susitikime dalyvavo:  III klasių etikos pamokos mokiniai (mokytojas Ervinas Koršunovas), mokytoja Rasa Kulyte-Polini (teatras ir medijos) bei  Lietuvos žmonių su negalia sąjungos muzikinio teatro trupė MTT ir kompozitorė, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos meninių-socialinių ir muzikos sveikatai projektų vadovė Snieguolė Dikčiūtė.

„Kūrinio atlikimo metu kviečiame žiūrovą atrasti naują, kiekvienam individualią grožio sampratą. Grožis šiuolaikinėje visuomenėje siejamas su materialiomis vertybėmis, po kuriomis vartotojiška visuomenė slepia savo dvasinį neįgalumą. Tačiau pasaulinė kultūros ir meno istorija mums pateikia daugelį pavyzdžių, įrodančių dvasinį žmogaus grožį. Kūrybinė meninė raiška atskleidžia dvasinį įgalumą. Taigi, geoOperoje analizuoju kūniško ir dvasinio grožio sampratas, bandau atrasti tokią grožio formulę, kurioje atsirastų vietos ir kitokiam, ypatingam kūnui“, – mintimis dalijosi Snieguolė Dikčiūtė.