Su gimnazijos suteiktu prisijungimo kodu galima sužinoti asmeninius Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimo rezultatus, konkursinį balą.

Kviečiamų mokytis į gimnazijos I ir II klases mokinių

sąrašas

Nuo birželio 1 d. iki 6 d. priimamų kandidatų tėvai savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/. Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.