Balandžio 11 d. gimnazijoje vyko metodinė konferencija „Nuo mokymo prie mokymosi – iššūkiai ir pokyčiai“, kurioje pristatytos gerosios mokytojų praktikų bei mokslininkų patirtys sėkmingai susitvarkyti su esamais ir būsimais atnaujinto ugdymo turinio iššūkiais.

Šią konferenciją pranešimu apie dirbtinį intelektą mokykloje pradėjo Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorė Simona Ramanauskaitė. Apie pamoką už mokyklos ribų,  dalykų integracijos ir diferencijuoto mokymo(si) galimybes kalbėjo prancūzų kalbos mokytoja Laura Žižienė. Gimnazijos direktorius Edmundas Grigaliūnas mokytojus supažindino su mokinių krūvio gimnazijoje tyrimo rezultatais ir jo tinkamo subalansavimo priemonėmis. Psichologė Evelina Grigienė aptarė mokinių mokymosi motyvacijos galimybes. Teatro vyresnioji mokytoja Rasa Kulytė-Polini supažindino su jaudulio valdymo technika ir atskleidė,  kad valdomas jaudulys gali tapti draugu. Asta Kleinaitė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, kalbėjo apie socialinio streso poveikį mūsų asmeninei motyvacijai. Irmantas Adomaitis, fizikos mokytojas ekspertas, supažindino su sinchroninio mokymo(si) iššūkiais ir galimybėmis, sprendžiant fizikines problemas komandoje.Apie mokymosi tyrinėjant naudą matematikos pamokose kalbėjo matematikos mokytoja ekspertė Rūta Švelnikienė.Apie nūdienos X faktorių pamokoje pranešimą pristatė Laima Laurinavičiūtė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja. Apibendrindama metodinę konferenciją, gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė, fizinio lavinimo mokytoja metodininkė Jolanta Jurčiuvienė  konstatavo, kad gyvenimas reiškia nepertraukiamą mokymąsi ir nuolatinį asmenybės augimą. Metodinę konferenciją moderavo Kristina Žekonytė, chemijos mokytoja metodininkė.