Štai žmogus, palinkęs po šviesa.                  

Niekam jis nekliudo. Eina pakele.

Kitas tiek nepaneša. Nepakelia.

Tiek šviesos! Bet gal dar ne visa.

(Just.Marcinkevičius)


Mieli mokytojai,

nuoširdžiai dėkojame Jums už rūpestį ir meilę, už kantrybę ir kūrybiškumą, už dalyko ir gyvenimo pamokas!

VŽG gimnazistai