Gegužės 26 d. Žirmūnų gimnazijoje paskutinis skambutis kvietė ketvirtų klasių mokinius į paskutinę pamoką. Plojimais ir sveikinimais abiturientus pasitiko visa gimnazija ir Prano Mašioto pradinės mokyklos pirmokai. Vidiniame kieme įvyko pirmoji pamoka: abiturientai turėjo atsakyti į nelengvus pirmokų klausimus ir atlikti nelengvas užduotis. Pamokas abiturientams vedė pasikviestas mokytojas, su jauduliu paskutinės pamokos laukė klasės vadovas. Paskutinio skambučio šventę vainikavo renginys išpuoštame gimnazijos kieme. Netikėti lietaus lašai nesugadino šventės. Pamokos baigtos! Linkime kuo didžiausios sėkmės egzaminų sesijoje!