Nuo gegužės 27 d. 16.00 val. su gimnazijos suteiktu prisijungimo kodu galima  sužinoti asmeninius Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimo rezultatus, konkursinį balą bei Priėmimo komisijos sprendimą – PRIIMAMAS ar NEPRIIMAMAS. Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą.