Gerb. gimnazijos bendruomenės nariai,

dėkojame visiems už 2021 metais gimnazijai suteiktą finansinę paramą. Mokinių    tėvų, mokytojų, buvusių gimnazistų ir kitų rėmėjų gera valia gavome 8825,32 eurus iš 1.2% fizinių asmenų pajamų mokesčio.

Tikimės Jūsų supratimo bei geranoriškos paramos gimnazijai ir 2022 metais. Jūsų parama leis sukurti geresnes ugdymo(si) sąlygas mokiniams ir padės atnaujinti bei modernizuoti gimnaziją. Šiais metais, norint paremti gimnaziją 1,2 procentų pajamų mokesčio dalimi, būtinai reikia elektroniniu būdu deklaruoti pajamas už 2021 metus (forma FR0512). Tik deklaravus pajamas bus vykdomas Jūsų prašymas dėl 1,2 procentų sumos pervedimo gimnazijai. Pajamų deklaracijas už 2021 metus reikia užpildyti iki 2022 metų gegužės 3 dienos.

Dėkojame už supratimą ir paramą gimnazijai. Jūsų investicija tikrai bus prasminga Jums ir naudinga gimnazijai bei Jūsų vaikams.

Laiškas bendruomenei >>>>

Pagarbiai

Gimnazijos direktorius Edmundas Grigaliūnas

Gimnazijos rekvizitai: Įmonės kodas 190000360

Gimnazijos adresas: Žirmūnų g. 37-1, Vilnius, LT-09106