Sausio 12–14 d. gimnazijoje vyko atviros pilietiškumo-technologijų integruotos pamokos „Lietuvos laisvės kelias“. Jos  skirtos prisiminti  1991 m. sausio įvykius. II klasių mokiniai pristatė  istorinius kūrybinius darbus, dalijosi savo artimųjų prisiminimais, dalyvavo viktorinoje, įsivertino istorines žinias.  

Šios pamokos – tai  II kl. mokinių integruoto pilietiškumo- technologijų projekto „Dovana Lietuvai“ pristatymo gimnazijoje pradžia. Visą sausio mėnesį mokiniai pristatys sukurtą istorinį kūrybinį darbą, skirtą svarbiems Lietuvos istorijos  įvykiams atminti.