Š. m. gruodžio 6 -16 dienomis nuotoliniu būdu vyks susitikimai su mokomųjų dalykų mokytojais. Susitikimai vyks šiomis dienomis:

·         su matematikos ir kūno kultūros mokytojais – gruodžio 7 ir 16 d.,

·         su lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo mokytojais – gruodžio 6 ir 15 d.,

·         su gamtos mokslų, informacinių technologijų ir menų mokytojais – gruodžio 8 ir 14 d.,

·         su užsienio kalbų ir socialinių mokslų mokytojais – gruodžio 9 ir 13 d.